top of page

ADATVÉDEMI SZABÁLYZAT

1. ELKÖTELEZETTSÉG

Az Ön megelégedettsége, szolgáltatásaink színvonalas biztosítása mellett az Ön személyes adatainak védelme, belénk vetett bizalma is fontos számunkra. Elkötelezettségünk részeként, létrehoztuk az ügyfeleink személyes adatainak védelméről szóló irányelveket. Jelen szabályzat tartalmazza egységesíti az Önnel szembeni kötelezettségvállalás, és leírja, hogy a Calvary-Golgota Nonprofit Kft. hogyan használja személyes adatait.

"Személyes adatnak" minősül minden olyan formátumban összegyűjtött és rögzített információ, amely lehetővé teszi személyazonosítását természetes személyként, közvetlenül (például név, vezetéknév) vagy közvetetten (például e-mail cím, telefonszám).

Jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadása, a szolgáltatások igénybevételének feltétele. Foglalási szándékának kifejezésével, Ön hozzájárulását adja személyes adatainak jelen szabályzatban meghatározott célból történő kezeléséhez.

A Calvary-Golgota Nonprofit Kft. legfontosabb szabályai hat irányelvre épülnek.

2. IRÁNYELVEK

Jogszerűség és átláthatóság: személyes adatait csak a jogszabályban előírt,  átlátható és követhető módon gyűjtjük és kezeljük

Célhoz kötöttség: személyes adatainak gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, azokat nem használjuk fel ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. A közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztet­hetőnek.

Adattakarékosság: az általunk kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és a szükségesre korláto­zódnak

Pontosság: az általunk kezelt személyes adatok pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük

Korlátozott tárolhatóság: a tárolás olyan formában történnik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak a következő okokból kerülhet sor: közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból

Integritás és bizalmas jelleg: az általunk kezelt személyes adatok kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a biztonságuk, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesz­tésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

3. JELEN SZABÁLYZAT HATÁLYA

 

Jelen szabályzat vonatkozik a Calvary-Golgota Nonprofit Kft. által használt nyilvántartási rendszerre.

4. MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT ÉS MILYEN CÉLBÓL GYŰJTÜNK

 

Szolgáltatásaink biztosítása és törvényben előírt kötelezettségeink betöltése érdekében különböző időpontokban kötelesek bizonyos információt kérünk Önről és/vagy családtagjairól, mint a Konferencia központ vendégeitől:

Külső szervezésű rendezvény

Külső szervezésű rendezvény az, amikor

 • a rendezvényt egy, nem a Calvary-Golgota Nonprofit Kft-hez tartozó személy/szervezet szervezi

 • a Calvary-Golgota Nonprofit Kft a rendezvény szervezőjével külön szerződést köt

 • a Calvary-Golgota Nonprofit Kft

 • a rendezvény szervezőjével számolja el a vendégek költségeit

 • a Calvary-Golgota Nonprofit Kft a rendezvény szervezésében, a foglaláshoz szükséges (személyes- és egyéb adatok) összegyűjtésében közvetlenül nem vesz részt

Szükséges adatok:

 • név (vezetéknév, keresztnév) - a szolgáltatás biztosítás és a törvényi előírások betöltése céljából

 • lakóhely irányítószáma - a törvényi előírások betöltése céljából

 • állampolgárság - a törvényi előírások betöltése céljából

 • születési dátum - a szolgáltatás biztosítás és a törvényi előírások betöltése céljából

 • étrend - a szolgáltatás biztosítás céljából

 • érkezési és távozás (dátum, időpont) - a szolgáltatás biztosítás és a törvényi előírások betöltése céljából

Egyéni szállásfoglalás

Egyéni szállásfoglalás az, amikor

 • a vendég(ek) nem szervezett rendezvényre jönnek

 • a Calvary-Golgota Nonprofit Kft a vendég költségeit a vendéggel közvetlenül számolja el

 • a Calvary-Golgota Nonprofit Kft végzi a foglaláshoz szükséges (személyes- és egyéb adatok) összegyűjtését

Szükséges adatok:

 • Külsős szervezésű rendezvényhez szükséges adatokok

 • elérhetőség (telefonszám, e-mail cím, postacím) - a szolgáltatás biztosítás céljából

 • hitel-/bank-/SZÉP kártya illetve folyószámla adatai - a szolgáltatás biztosítás céljából

 • nem - a szolgáltatás biztosítás céljából

Saját szervezésű rendezvény esetén

Saját szervezésű rendezvény az, amikor:

 • a rendezvényt a Calvary-Golgota Nonprofit Kft szervezi

 • a Calvary-Golgota Nonprofit Kft a rendezvény vendégeinek költségeit a vendégekkel közvetlenül számolja el

 • a Calvary-Golgota Nonprofit Kft végzi a rendezvény szervezését, a foglaláshoz szükséges (személyes- és egyéb adatok) összegyűjtését

Szükséges adatok:

 • Egyéni szállásfoglalás és Külsős szervezésű rendezvényhez szükséges adatok

 • az aktuális rendezvény témájától függően, például, de nem kizárólagosan: származás, etnikum, politikai-, vallási- és filozófiai vélemény/hovatartozás, szakszervezeti tagság, egészséggel vagy szexuális irányultsággal kapcsolatos részletek, szabadidős tevékenységek, személyes tevékenységek, stb.

Személyes adatokat, így foglalást is, kizárólag 18. életévét betöltött (nagykorú) vendégeinktől tudunk fogadni, de azok eredetét csak korlátozottan áll módunkban ellenőrizni. Amennyiben gyermeke az Ön tudta és beleegyezése nélkül személyes adatot küldött számunkra, akkor azok törlését a 3. pontban részletezettek szerint kérheti.

5. MIKOR GYŰJTJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT

 

Személyes adat gyűjthető számos alkalommal, mint például:

 • regisztráció során (Egyéni szállásfoglalás és Saját rendezvény esetén)

 • marketing programokon vagy eseményeken való részvétel során

 • hűségprogramok, játékok és versenyek

 • ügyfél-felmérésekben való részvétel (pl. a vendégelégedettségi felmérés)

 • hírlevelek, ajánlatok promóciók

Harmadik féltől érkező adat kezelése:

 • rendezvényszervező által leadott vendéglistán keresztül (Külső szervezésű rendezvény esetén)

 • utazásszervezők, utazási irodák, GDS foglalási rendszerek és mások

 • internetes tevékenységek

 • online űrlapok (online foglalás, kérdőívek, közösségi oldalak, hálózati bejelentkezési eszközök, pl: Facebook, Google belépés, stb).

 

6. MILYEN CÉLLAL GYŰJTJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT

 

A megrendelt szolgáltatás és annak színvonala biztosítása érdekében

 • a szobafoglalások, szállásfoglalások és étkezések megszervezése érdekében

 • a szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, azok használatának nyomon követése érdekében

 • szobákhoz való hozzáférés biztosítása és nyomon követése érdekében

 • visszatérő vendégeink preferenciáinak ismerete

Jogi és szerződéses kötelezettségek betartása céljából

 • jogi dokumentumok létrehozása és tárolása a számviteli előírásoknak és helyi rendeleteknek megfelelően

 • a pontos elszámolás elkészítése céljából

 • a Házirendben (és a szerződésben) leírtak betartatása érdekében

Fejlesztési és marketing célból

 • marketing célból (pl: nyereményjátékok, kuponok, hírlevelek, promóciós ajánlatok, hűségprogram)

 • statisztikák és kereskedelmi eredmények kidolgozása, valamint jelentések készítése

 • szolgáltatásaink fejlesztése érdekében (kérdőívek, visszajelzések, követelések, panaszok)

7. SZEMÉLYES ADATAIHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

A Calvary-Golgota Nonprofit Kft munkatársai

A Calvary-Golgota Nonprofit Kft-én belül, annak érdekében, hogy a legjobb szolgáltatást nyújthassuk Önnek, megoszthatjuk személyes adatait és hozzáférést biztosíthatunk hozzájuk a következő munkát végző-, pozíciót betöltő személyek számára:

 • rendezvény-koordinálással foglalkozó személyzet

 • szobafoglalással foglalkozó személyzet

 • számlázással és annak előkészítésével foglalkozó személyzet 

 • informatikai személyzet

 • kereskedelmi és marketing partnerek

 • orvosi szolgálat

 • jogi szolgálat

Általánosságban a Golgota csoporton belül bármely megfelelő személy, a meghatározott adat-kategóriákra vonatkozóan.

Harmadik fél, szolgáltatók és partnerek

Az Ön személyes adatait harmadik fél számára elküldhetők, illetve harmadik fél szolgáltatásai segítségével feldolgozásra kerülhetnek, például:

 • külső szolgáltatók: informatikai alvállalkozók, nemzetközi call centerek, bankok, hitelkártya kibocsátók, külső ügyvédek, diszpécserek, nyomdák, online számlázórendszerek, weboldal és/vagy felhő szolgáltatók (pl: Google), email szolgáltató

 • helyi önkormányzat: adóbevallás elkészítése céljából (pl: idegenforgalmi adó)

 • hatóságok: kötelezve lehetünk arra, hogy a hatóságoknak az Ön adatait kiadjuk, ha azt jogszabály vagy egy vizsgálat megköveteli

8. SZEMÉLYES ADATAINAK BIZTONSÁGOS TOVÁBBÍTÁSA NEMZETKÖZI PARTNEREK RÉSZÉRE

A jelen szabályzatban meghatározott célok érdekében személyes adatait továbbíthatjuk olyan belső vagy külső címzettek számára, melyek eltérő személyes adatvédelemmel rendelkező országokban lehetnek.

A foglalás végrehajtásához szükségesektől eltérő adatkezelést biztosítanak a különböző szintű személyes adatvédelemmel rendelkező országokra az Európai Bizottság által előírt szerződéses ügyfelekről-alvállalkozókra vonatkozó záradékok szabályozzák. Az Egyesült Államokba irányuló adatáramlások a Safe Harbor-hoz tartozó szervezetekhez irányulnak.

9. SZEMÉLYES ADATAINAK BIZTONSÁGA

 

A Calvary-Golgota Nonprofit Kft. az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelő technikai és szervezési gyakorlattal rendelkezik, mely megakadályozza a személyes adatok tiltott vagy véletlen megsemmisítését, véletlen módosítását vagy elvesztését, valamint jogosulatlan hozzáférést vagy nyilvánosságra hozatalát.

Rendelkezések és gyakorlatok:

 • Digitális védelem: tűzfal, HTTPS, SSL (ahol érvényes), felhő szolgáltatás

 • Fizikai védelem: biztonsági kamera rendszer, tűzvédelmi rendszer

Személyes adatainak tárolása

Az Ön személyes adatait csak a jelen szabályzatban meghatározott célokból vagy az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően 5 évig tároljuk.

10. SZEMÉLYES ADATAIHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS MÓDOSÍTÁS

Ha jogainak gyakorlása nehézségekbe ütközik, kérjük, forduljon közvetlenül a Calvary-Golgota Nonprofit Kft. Adatvédelmi részlegéhez a Kérdések és kapcsolat bekezdésben található elérhetőségek egyikén. Minden kérés a lehető legrövidebb időn belül megválaszolásra kerül, az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban gyakorolhatja a személyes adataival kapcsolatos jogait.

A titoktartás és a személyes adatok védelme érdekében azonosítanunk kell Önt, hogy válaszolhassunk a kéréséreezért kérjük, a kérelemhez mellékeljen egy hivatalos azonosítót, például vezetői engedélye, személyi igazolványa vagy útlevele számát.

 

11. EGYÉB

 

Az adatvédelmi szabályzat frissítése

Jelen szabályzatot időről időre, előzetes tájékoztatás nélkül módosíthatjuk a jogszabályi és a szolgáltatábeli változásokat követése, a szabályzat pontosítása, közérthetőbbé tétele céljából. Javasoljuk a szabályzat újbóli elolvasását foglalás előtt.

Kérdések és kapcsolat

A Calvary-Golgota Nonprofit Kft., személyes adatvédelmi politikájával kapcsolatos bármely kérdése esetén kérjük, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségek valamelyikén keresztül:

 • E-mailben: info@zichy-vajta.com

 • személyesen: 7041 Vajta, Calvary-Golgota Nonprofit Kft.

 • postai úton: 7041 Vajta, Calvary-Golgota Nonprofit Kft.

Vajta, 2021.02.16

bottom of page